Bestaansleegte

   24 augustus 2014  recensie BolCom

   De openheid en tevens de kwetsbaarheid door jezelf zodanig open te stellen ten behoeve van 
  de lezer heeft mij enorm geraakt.
  Waar ooit van ons allen je wieg heeft gestaan, de oorsprong van ons leven die bepalend is voor 
  de rest van je ontwikkeling naar de volwassenheid verloopt helaas niet voor iedereen even
  rooskleurig.
  De leegte en eenzaamheid die voortreffelijk door Monique zijn beschreven zullen voor veel 
  mensen herkenbaar zijn. Monique geeft vele positieve aanbevelingen dat het mogelijk is uit de  
  leegte te komen wat het leven voor veel mensen weer inhoud gaan geven.
  De abstractie om leegte te kunnen verwoorden vergen veel invoelend vermogen.
  Prachtig boek.

  Charless

   16 augustus 2014  recensie BolCom
   Knap geschreven boek over een belangrijk onderwerp

  Monique van Heij heeft een prachtig boek geschreven. Als je eenmaal begint, wil je meer lezen. 
   Het is een knap geschreven boek omdat het voor vakgenoten aanknopingspunten biedt om nog  
  vanuit een ander perspectief met compassie naar de cliënt te kijken. Terwijl het heel toeganke-
   lijk blijft voor een ieder die het boek oppakt. Een nieuw vocabulaire toegevoegd aan belangrijke  
   aspecten van bestaan. Het boek raakte me diep, doordat het refereert aan een persoonlijke 
   geschiedenis, die met gevoel en zonder sentimentaliteit is weergegeven.

   GielLuichjes

   19 juli 2014  recensie Bolcom
   Herkenbaar

   Ik moet eerlijk bekennen dat ik je boek nog niet helemaal heb gelezen. Maar kan wel zeggen, 
   dat bij het lezen er maar een woord mijn gevoel voedt: Herkenbaar.
   En dan niet herkenbaar als in "dit heb ik al eens eerder ergens gelezen", maar ik ken dit gevoel.
   In de therapie van 2006 t/m 2008 heb ik een relatie met jou opgebouwd. Een vertrouwensrelatie
   die mij compleet maakte. Ik kon denken vanuit een veilige "ik". 

   Monkie62
 
  Vervolg recensies      terug naar vorige pagina

Website laten maken? SiteToGo.nl