Bestaansleegte

     Monique biedt met dit boek inzicht in een lastig te verwoorden onderwerp wat een zeer
      fundamentele rol speelt in diepgaande begeleidingsprocessen. Zij fileert als het ware het
      begrip bestaansleegte en positioneert het gaandeweg in relatie tot diverse onderwerpen die
      in een therapeutisch proces van belang zijn. Zij breekt er een lans voor dat in de therapeut-
      cliëntrelatie (zij noemt dat Helper-Vrager) bij deze problematiek juist wel, maar dan tijdelijk,  
      sprake kan en moet zijn van hechting.
      Tevens dat het voor het kunnen begeleiden van bestaansleegteproblematiek een vereiste is dat
      de therapeut zelf gevoelsmatig bekend is met deze ervaringslaag in zichzelf. Dit kan het geval
      zijn door (het verwerkt hebben van) de eigen socialisatie. Als dit niet het geval is dient de  
      therapeut zich het invoelen in deze emotioneel zeer onaangename materie door supervisie te
      leren eigen maken. Ze werkt de noodzaak van deze stellingname uit in een zeer inzichtelijk en
      bruikbaar schema over veilige en onveilige hechtingsstijlen van de Helper en de Vrager en de
     wisselwerking daarvan op elkaar.  Voor het kunnen aanbevelen aan cliënten is het m.i. van
      belang dat zij over een zekere mate van inzicht en stabiliteit beschikken.
      Het lezen van dit boek zou verderop in een begeleidingsproces verhelderend kunnen werken.
      Ieder hoofdstuk wordt afgesloten met een handig overzicht van Kerngedachten.
      Een aanrader dit boek!

      Uitgever: Eburon, Delft, 2013, € 29,95.

     naar recensies van Bolcom       terug naar vorige pagina  

 

Website laten maken? SiteToGo.nl