Bestaansleegte

   8 januari 2014  recensie BolCom
   Een boek met inzicht

   Dit boek is voor mensen die willen begrijpen en uitdiepen. Wat ik zo mooi vind, is juist dat de  
   schrijfster uit eigen ervaring spreekt/schrijft en dus weet waar zij het over heeft. Beschreven
   wordt onder andere de kracht van een overlevingsstrategie. Niet de cliënt alleen als zielig en  
   hulpeloos, maar de kracht van het zoeken naar een bestaanswijze wat tweemaal zoveel
   energie kost dan als je een overlevingsstrategie niet hebt hoeven ontwikkelen! Daar mag wel
   respect voor zijn!

   MarjanJemilah

   16 december 2013  recensie Bolcom
   Reactie op het boek Bestaansleegte

   Tijdens het lezen van het boek kwam ook mijn eigen kleine kind voorbij.
   Dan komt bij mij naar boven, dat ik me thuis altijd veilig en gesteund voelde en me toen niet kon
   voorstellen, dat het in andere gezinnen wellicht minder veilig was.
   In mijn beleving was mijn veilige situatie iets vanzelfsprekends. Het boek vertelt over onveilige
   situaties voor het jonge kind. Hoe de hechting met vader en/of moeder verstoord kan raken.
   En dat er ernstige psychische problemen kunnen ontstaan op latere leeftijd.
   Ook de schrijver (Monique) heeft kennis gemaakt met deze bestaansleegte. Zij kwam er op haar
   21e achter, dat cognitieve gedragstherapie geen afdoende resultaat opleverde. Zij voelde dat
   er meer nodig was. Een tijdelijke therapeutische hechting om haar bestaansleegte te overbrug-
   gen.
   Het is niet gebruikelijk toentertijd maar ook nu niet, dat een vrager zich hecht aan de therapeut,
   ook al is dat vanuit zijn/haar kindpositie.
   Monique heeft vanuit haar eigen ervaringen en vanuit haar ervaringen als therapeut een metho-
   de ontwikkeld, die uitgaat van een therapeutische relatie, die met name gericht is op verbinding,
   gebaseerd op onbaatzuchtig vertrouwen. In het boek noemt zij een aantal voorbeelden, die
   verduidelijken hoe zij deze methode met succes toepast.
   Daarbij veroordeelt Monique niet de meer traditionele therapieën, maar vult zij die juist aan met
   een eigen methodiek.
   Ik hoop, dat veel hulpverleners dit boek gaan lezen en net als Monique de verbinding met de
   vrager aan durven gaan.
   Voor mij als ervaren maatschappelijk werker word ik bevestigd in mijn overtuiging, hoe belangrijk
   het is de therapeutische trukendoos los te laten en zonder vooroordelen en vanuit werkelijke
   interesse contact aan te gaan met een hulpvrager.

   Linda

   vervolg recensies     terug naar vorige pagina

Website laten maken? SiteToGo.nl