Bestaansleegte

       

                            - pag 5 van antwoorden op veelgestelde vragen  -


           Bedoelt u met transpersoonlijke aansluiting dat de Helper zijn eigen oordelen evalueert?

 
          Met transpersoonlijke aansluiting bedoel ik dat de Helper zijn eigen gevoelens en gedachten
          zonder oordeel kan hanteren, en luistert en kijkt naar het gedrag, gevoelens en gedachten 
          van de Vrager, los van de gestelde diagnose. 
          Dat lijkt vanzelfsprekend, maar door allerlei protocollen, tijdgebrek en machteloosheid van 
          Helpers wordt dikwijls niet voldoende het verhaal achter de symptomen gezien en gehoord.
          Ook blijkt dat transcendente ervaringen in een psychose met regelmaat niet worden herkend 
          maar als ‘ziek’ worden gezien. Het zou een vooruitgang zijn als transcendente
          ervaringen ook als helend gezien kunnen worden, en dat er aansluiting komt op deze
          belevingen in psychoses. 


           De kracht van overlevingspatronen

           Met dit boek wil ik verduidelijken dat het belangrijk is de kracht te zien van  
           overlevingspatronen.
           De symptomen beschreven in het DSM handboek zouden gezien kunnen worden als
           uitingsvormen van overlevingspatronen hoe het kind heeft overleefd in moeilijke situaties.
           Ook is het van belang dat er aandacht is voor de zijnservaring in de psychose, die regelmatig
           over het hoofd gezien wordt, of als ziek wordt beschouwd.

           De begrippen Vrager en Helper geven de algemene behoefte aan om de ‘ongelijkwaardige’
           positie tussen beiden te verkleinen. De Vrager is kwetsbaar en heeft een hulpvraag, de
           Helper handelt vanuit zijn deskundigheid en zou als een tolk kunnen vertalen wat de Vrager
           nodig heeft.           naar pag 6 
           terug naar pag 4 

Website laten maken? SiteToGo.nl