Bestaansleegte

                                 
                           - pag 3 van antwoorden op veelgestelde vragen - 


           Gezien de theorie van Bolwby is er hechting nodig om een zelfgevoel te ontwikkelen.
           Hechting geeft zowel het kind als de kindpositie in de volwassene de mogelijkheid om 
           een identiteit te ervaren zonder dat zijn ego zich teveel laat gelden, of juist niet laat zien. 
           Met andere woorden: de Vrager kan weer een zelfgevoel ervaren als hij zich mag hechten 
           aan de Helper zoals een kind aan de Zorger (bladzijde 114-115).
           Nu is de visie dat Vragers zich niet mogen hechten aan Helpers.
           Hechting wordt sinds een aantal jaren wel als een belangrijk aspect gezien in het proces
           van de Vrager, zoals bij de Schematherapie (in de Schematherapie wordt dat
           ‘Limited reparenting’ genoemd). In het boek ‘Bestaansleegte’ leg ik uit dat je nooit met
           gedragscognitieve technieken een zelfgevoel kunt opbouwen.
           Gedragscognitieve therapie is wel ondersteunend in het vormen van een zelfgevoel,
           maar uiteindelijk is het ontwikkelen van een zelfgevoel in eerste instantie alleen
           mogelijk door de ogen van de ander, zoals Bolwby het hechtingsproces van een kind
           beschrijft.
           Daar bedoel ik mee: met gedragscognitieve therapie kan de Vrager wel een positief
           zelfbeeld ontwikkelen maar om dit te laten beklijven heeft de Vrager een zelfgevoel
           nodig die wordt gevormd in een hechtingsproces.
           Ik beschrijf dit proces vanuit drie posities. Als Helper, als Vrager en als kind van twee
           ouders met een psychiatrische verstoring.


  
       
 
          
            
               
           naar pag 4                                                                             
           terug naar pag 2
 

Website laten maken? SiteToGo.nl