Bestaansleegte

                          
                               -  pag 2 van antwoorden op veel gestelde vragen  -        
                            
       Bestaansleegte is moeilijk te vatten, maar ik voel dat de kern wordt geraakt.
       Kunt u dit nog verder verduidelijken?

 
       De toestand bestaansleegte is moeilijk te vatten, doordat deze leegte ten onrechte
       wordt opgevat als een overlevingsmechanisme.
       Het verschil met overlevingsvormen is dat de Vrager in dit stadium zijn wil tot
       leven kan verliezen door het wegvallen van zijn gevoelens.
       Zolang de Vrager gevoelens ervaart en zich kan uitdrukken, in welke vorm dan ook,
       is de Vrager in staat tot handelen.
       Ook als de gedragingen van een Vrager in een overlevingsvorm zichtbaar worden,
       bijvoorbeeld tijdens een psychose waarin de Vrager zich kan identificeren met
       archetypische of historische figuren zoals in hoofdstuk vier en zeven is beschreven,
       is de Vrager in staat tot handelen te komen.
       Voor de buitenwereld is dit mogelijk geen doelgericht gedrag, maar er is nog wel
       sprake van opgewekte tot manische of sombere stemmingen, gedragingen en gedachten.
       In de bestaansleegte komen deze gedragingen en gedachten tot stilstand doordat 
       de overlevingmechanismen wegvallen. Dat betekent dat de Vrager in de ernstigste vorm van
       bestaansleegte niet meer kan voelen, denken en handelen. Het ontbreekt hem aan gevoelens
       die hem tot actie bewegen.


        Leidt een onveilige hechting altijd tot psychische problemen?
 
        Nee, er bestaat geen één op één relatie tussen een onveilige hechting en bestaansleegte. 
        Niet alle mensen die onveilig gehecht zijn krijgen last van bestaansleegte. Het is ook niet zo
        dat mensen die veilig gehecht zijn de garantie hebben daarmee niet in aanraking te komen.      

        Begrijp ik u goed dat bij bepaalde ernstige vormen van bestaansleegte hechting aan de Helper
        in een therapieproces een voorwaarde is?


         Ja, dat heeft u goed begrepen. Doordat de mens een zelfgevoel nodig heeft om autonoom
         te kunnen handelen, voelen en denken, maar ook om overgave te ervaren, komt de vraag
         naar boven: ‘Wat heeft de Vrager nodig om zijn zelfgevoel weer te ontdekken en te vormen
        zodat hij zijn overlevingspatronen kan doorbreken en bestaansleegte kan verdragen'.   
    
         naar pag 3  
         terug naar pag 1   Website laten maken? SiteToGo.nl