Bestaansleegte

 
  
Antwoorden op veel gestelde vragen over boek  ‘Bestaansleegte’.

     

   Wat is de toegevoegde waarde om de psychische belasting van uw kinderjaren te beschrijven?
                                     

    Het opnemen van mijn jeugdherinneringen heeft de intentie te tonen hoe een kind in een
    onveilige hechting verwijderd kan raken van zijn gevoelens (bladzijde 21-27).
    In die situatie verliest het kind het contact met zijn gevoelens die hij op dat moment ervaart.
    Dat zijn voornamelijk gevoelens als angst en woede, die het kind zonder steun van de Zorger
    onvoldoende leert verdragen en verwerken en waardoor het vreugde gaat ontberen.
    Dit kan leiden tot een gebrekkig zelfgevoel (de innerlijke samenhang), en uiteindelijk tot
    overlevingsmechanismen.
    Het kind heeft immers een zelfgevoel nodig om zelfstandig zijn gevoelens te hanteren,
    zodat zijn ego (zelfbeeld) niet gaat domineren of wegvalt.
    Worden zijn gevoelens en gedachten heftiger dan het met zijn gebrekkige zelfgevoel kan
    verwerken, dan beschermt het zichzelf met overlevingspatronen zodat hij niet in de
    bestaansleegte terechtkomt. 
    De jeugdherinneringen hebben - samen met mijn ervaringen in mijn praktijk voor integratieve
    psychotherapie - geleid tot een andere kijk op psychische verstoringen en aanbevelingen
    zoals verwoord in het boek ‘Bestaansleegte’.


     U schrijft dat bestaansleegte een toestand is waarin de Vrager zijn zelfgevoel kan verliezen en
     tevens zijn overlevingspatronen. Wat voegt dit toe aan bestaande beschrijvingen?

 
     Op dit moment wordt de definitie van bestaansleegte in de psychiatrie omschreven als het
     wegvallen van gevoelens en gedragingen die er horen te zijn.
     Dit zijn ‘gezonde’ gevoelens en gedragingen, zoals bv blijdschap ervaren of initiatief nemen.
     Wat ik heb toegevoegd aan de bestaande omschrijving van leegte is dat ook de ‘ongezonde’
     gevoelens en gedragingen wegvallen, die er niet zouden moeten zijn. Zoals sombere gevoelens
     of suïcidegedrag.
     Het bovenstaande verwoordt de essentie van bestaansleegte, en daarmee bedoel ik het
     volgende. De vrager verliest niet alleen zijn zelfgevoel maar ook zijn pseudo-identiteit, zijn
     overlevingsstijl.
     Anders gezegd: hij verliest zowel zijn ‘gezonde’ zelfgevoel, als zijn ‘ongezonde’
     overlevingspatronen waarmee het kind zich staande hield. 

     
naar  pag 2  

Website laten maken? SiteToGo.nl